Singapore sẽ ngừng thông tin chi tiết về các ca COVID-19 cộng đồng

Singapore sẽ không thông tin chi tiết về các ca COVID-19 mới. Ảnh: AFP
Singapore sẽ không thông tin chi tiết về các ca COVID-19 mới. Ảnh: AFP
Singapore sẽ không thông tin chi tiết về các ca COVID-19 mới. Ảnh: AFP
Lên top