Singapore phê duyệt xét nghiệm nhanh COVID-19 qua hơi thở

Hệ thống xét nghiệm nhanh COVID-19 qua hơi thở BreFence Go ở Singapore. Ảnh: Breathonix
Hệ thống xét nghiệm nhanh COVID-19 qua hơi thở BreFence Go ở Singapore. Ảnh: Breathonix
Hệ thống xét nghiệm nhanh COVID-19 qua hơi thở BreFence Go ở Singapore. Ảnh: Breathonix
Lên top