Singapore phát khẩu trang cho toàn dân phòng chống virus Corona

Khẩu trang y tế (trái) và khẩu trang N95 (phải). Ảnh: Tech Arp
Khẩu trang y tế (trái) và khẩu trang N95 (phải). Ảnh: Tech Arp
Khẩu trang y tế (trái) và khẩu trang N95 (phải). Ảnh: Tech Arp
Lên top