Singapore nới lỏng giãn cách xã hội từ 22.11

Singapore đang dần nới lỏng giãn cách. Ảnh: AFP.
Singapore đang dần nới lỏng giãn cách. Ảnh: AFP.
Singapore đang dần nới lỏng giãn cách. Ảnh: AFP.
Lên top