Singapore: Những hành động đẹp của người dân giữa dịch COVID-19

Suất ăn được cung cấp miễn phí cho các nhân viên y tế tại Singapore. Ảnh: Straits Times/PEZZO GROUP.
Suất ăn được cung cấp miễn phí cho các nhân viên y tế tại Singapore. Ảnh: Straits Times/PEZZO GROUP.
Suất ăn được cung cấp miễn phí cho các nhân viên y tế tại Singapore. Ảnh: Straits Times/PEZZO GROUP.
Lên top