Singapore đúc tiền vàng nghìn đô kỷ niệm thượng đỉnh Mỹ - Triều

Đồng tiền xu kỷ niệm thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên bằng vàng của Singapore Mint sản xuất trị giá 23 triệu đồng. Ảnh: Singapore Mint.
Đồng tiền xu kỷ niệm thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên bằng vàng của Singapore Mint sản xuất trị giá 23 triệu đồng. Ảnh: Singapore Mint.
Đồng tiền xu kỷ niệm thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên bằng vàng của Singapore Mint sản xuất trị giá 23 triệu đồng. Ảnh: Singapore Mint.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top