Singapore cho rằng Omicron không nghiêm trọng hơn các biến thể khác

Bộ Y tế Singapore cho rằng biến thể Omicron không nghiêm trọng hơn so với các biến thể khác. Ảnh: AFP
Bộ Y tế Singapore cho rằng biến thể Omicron không nghiêm trọng hơn so với các biến thể khác. Ảnh: AFP
Bộ Y tế Singapore cho rằng biến thể Omicron không nghiêm trọng hơn so với các biến thể khác. Ảnh: AFP
Lên top