Singapore chịu một phần chi phí thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un

Khách sạn Shangri-La, nơi diễn ra Đối thoại an ninh Shangri-La từ ngày 1-3.6. Ảnh: Reuters
Khách sạn Shangri-La, nơi diễn ra Đối thoại an ninh Shangri-La từ ngày 1-3.6. Ảnh: Reuters
Khách sạn Shangri-La, nơi diễn ra Đối thoại an ninh Shangri-La từ ngày 1-3.6. Ảnh: Reuters
Lên top