Singapore cấp 9.000 đô la cho mỗi lao động tự do để vượt dịch COVID-19

Mỗi lao động tự do Singapore sẽ được nhận 9.000 đô la trong 9 tháng. Ảnh: Straits Times
Mỗi lao động tự do Singapore sẽ được nhận 9.000 đô la trong 9 tháng. Ảnh: Straits Times
Mỗi lao động tự do Singapore sẽ được nhận 9.000 đô la trong 9 tháng. Ảnh: Straits Times
Lên top