Singapore - Australia triển khai “bong bóng du lịch hàng không”

Du lịch Singapore bị ảnh hưởng nặng bởi COVID-19. Ảnh: AFP.
Du lịch Singapore bị ảnh hưởng nặng bởi COVID-19. Ảnh: AFP.
Du lịch Singapore bị ảnh hưởng nặng bởi COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top