Singapore: 300 nhân viên sơ tán khẩn cấp vì một đồng nghiệp nhiễm Covid-19

Trụ sở ngân hàng DBS tại Singapore. Ảnh: SCMP.
Trụ sở ngân hàng DBS tại Singapore. Ảnh: SCMP.
Trụ sở ngân hàng DBS tại Singapore. Ảnh: SCMP.
Lên top