Siêu trăng lớn nhất năm 2020 sắp xuất hiện

Siêu trăng hồng 20.4.2019 chụp từ Oaxaca, Mexico. Ảnh: Getty.
Siêu trăng hồng 20.4.2019 chụp từ Oaxaca, Mexico. Ảnh: Getty.
Siêu trăng hồng 20.4.2019 chụp từ Oaxaca, Mexico. Ảnh: Getty.
Lên top