Siêu trăng hồng, sao băng - những hiện tượng thiên văn kỳ thú trong tháng 4

Mưa sao băng Lyrid ngày 22.4.2016 tại Starina, Slovakia. Ảnh: AFP/Getty.
Mưa sao băng Lyrid ngày 22.4.2016 tại Starina, Slovakia. Ảnh: AFP/Getty.
Mưa sao băng Lyrid ngày 22.4.2016 tại Starina, Slovakia. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top