Siêu trăng đầu tiên năm 2021: Trăng hồng thắp sáng trời đêm tháng 4

Siêu trăng năm 2020. Ảnh: AFP/Getty Images
Siêu trăng năm 2020. Ảnh: AFP/Getty Images
Siêu trăng năm 2020. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top