Siêu trăng cuối cùng của năm 2020 sẽ diễn ra vào tuần tới

Siêu trăng cuối cùng của năm 2020 sẽ diễn ra tuần tới. Ảnh: AFP.
Siêu trăng cuối cùng của năm 2020 sẽ diễn ra tuần tới. Ảnh: AFP.
Siêu trăng cuối cùng của năm 2020 sẽ diễn ra tuần tới. Ảnh: AFP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top