Siêu nấm đe dọa tồn vong của những con ếch vàng Panama cuối cùng

Ếch vàng Panama. Ảnh: AFP.
Ếch vàng Panama. Ảnh: AFP.
Ếch vàng Panama. Ảnh: AFP.
Lên top