Siêu máy tính tiết lộ loại khẩu trang ngăn ngừa COVID-19 tốt nhất

Siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản. Ảnh: AFP
Siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản. Ảnh: AFP
Siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top