Siêu máy tính nhanh nhất thế giới tìm ra hoạt chất thuốc có thể trị COVID19

Siêu máy tính Summit tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge. Ảnh: Oak Ridge National Laboratory
Siêu máy tính Summit tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge. Ảnh: Oak Ridge National Laboratory
Siêu máy tính Summit tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge. Ảnh: Oak Ridge National Laboratory
Lên top