Siêu kính thiên văn Trung Quốc phát hiện hàng trăm thiên thể kỳ thú

Kính thiên văn vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 mét (FAST) của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Kính thiên văn vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 mét (FAST) của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Kính thiên văn vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 mét (FAST) của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top