Siêu du thuyền hàng chục triệu đô cháy ngùn ngụt và chìm xuống biển

Siêu du thuyền bốc cháy ngùn ngụt và chìm dần xuống biển ở Italia. Ảnh: RT.
Siêu du thuyền bốc cháy ngùn ngụt và chìm dần xuống biển ở Italia. Ảnh: RT.
Siêu du thuyền bốc cháy ngùn ngụt và chìm dần xuống biển ở Italia. Ảnh: RT.
Lên top