Siêu đô thị Trung Quốc tiến hành 30 triệu xét nghiệm COVID-19 trong 17 ngày

Một nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một em bé, trong chiến dịch xét nghiệm COVID-19 quy mô toàn thành phố đợt 3, tại Thạch Gia Trang, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một em bé, trong chiến dịch xét nghiệm COVID-19 quy mô toàn thành phố đợt 3, tại Thạch Gia Trang, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một em bé, trong chiến dịch xét nghiệm COVID-19 quy mô toàn thành phố đợt 3, tại Thạch Gia Trang, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top