Siêu đập Tam Hiệp của Trung Quốc qua những con số

Hình ảnh đập Tam Hiệp trong đoạn phim của National Geographic. Nguồn: National Geographic.
Hình ảnh đập Tam Hiệp trong đoạn phim của National Geographic. Nguồn: National Geographic.
Hình ảnh đập Tam Hiệp trong đoạn phim của National Geographic. Nguồn: National Geographic.
Lên top