Siêu biến thể Omicron có đe dọa "bình thường mới" trên thế giới?

Biến chủng Omicron xuất hiện trong tuần qua đe dọa thành quả chống dịch của thế giới. Ảnh: AFP
Biến chủng Omicron xuất hiện trong tuần qua đe dọa thành quả chống dịch của thế giới. Ảnh: AFP
Biến chủng Omicron xuất hiện trong tuần qua đe dọa thành quả chống dịch của thế giới. Ảnh: AFP
Lên top