Siêu bão kép đe dọa Trung Quốc, bão Doksuri có thể vào Việt Nam

Siêu bão kép Talim và Doksuri đe dọa tấn công Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Siêu bão kép Talim và Doksuri đe dọa tấn công Trung Quốc. Ảnh: SCMP