Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Siêu bão kép đe dọa Trung Quốc, bão Doksuri có thể vào Việt Nam

Siêu bão kép Talim và Doksuri đe dọa tấn công Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Siêu bão kép Talim và Doksuri đe dọa tấn công Trung Quốc. Ảnh: SCMP