Siêu bão Haishen mạnh thứ 3 thế giới trong năm 2020 tấn công Trung Quốc

Siêu bão Haishen được cho là mạnh thứ 3 thế giới trong năm 2020. Ảnh: Severe Weather Europe
Siêu bão Haishen được cho là mạnh thứ 3 thế giới trong năm 2020. Ảnh: Severe Weather Europe
Siêu bão Haishen được cho là mạnh thứ 3 thế giới trong năm 2020. Ảnh: Severe Weather Europe
Lên top