Sếp ở Lầu Năm Góc quấy rối tình dục nhân viên suốt nhiều năm

Lầu Năm Góc. Ảnh: The Hill
Lầu Năm Góc. Ảnh: The Hill
Lầu Năm Góc. Ảnh: The Hill
Lên top