Sếp lớn quân đội Israel tiết lộ chấn động về quy mô tấn công Syria

Trung tướng Gadi Eisenkott công khai tiết lộ về quy mô chiến dịch tấn công Syria. Ảnh: Times of Israel
Trung tướng Gadi Eisenkott công khai tiết lộ về quy mô chiến dịch tấn công Syria. Ảnh: Times of Israel
Trung tướng Gadi Eisenkott công khai tiết lộ về quy mô chiến dịch tấn công Syria. Ảnh: Times of Israel
Lên top