Sếp Evergrande Trung Quốc bán nhà 1 tỉ USD giúp công ty trả nợ

Chủ tịch Evergrande Hứa Gia Ấn. Ảnh: China Evergrande Group
Chủ tịch Evergrande Hứa Gia Ấn. Ảnh: China Evergrande Group
Chủ tịch Evergrande Hứa Gia Ấn. Ảnh: China Evergrande Group
Lên top