Selfie - kẻ "sát nhân" hàng loạt thời đại mới

Giới trẻ bất chấp nguy hiểm để chụp ảnh trên mỏm đá. Ảnh: Daily Telegraph.
Giới trẻ bất chấp nguy hiểm để chụp ảnh trên mỏm đá. Ảnh: Daily Telegraph.
Giới trẻ bất chấp nguy hiểm để chụp ảnh trên mỏm đá. Ảnh: Daily Telegraph.
Lên top