Seiichi Miyake có cống hiến gì mà được Google Doodle vinh danh hôm nay

Seiichi Miyake là ai mà được Google Doodle vinh danh hôm nay
Seiichi Miyake là ai mà được Google Doodle vinh danh hôm nay
Seiichi Miyake là ai mà được Google Doodle vinh danh hôm nay

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top