SEA Games 30 đang diễn ra, Philippines sơ tán 70.000 người tránh bão Kammuri

Sơ đồ đường đi của bão Kammuri. Ảnh: Theo AFP
Sơ đồ đường đi của bão Kammuri. Ảnh: Theo AFP
Sơ đồ đường đi của bão Kammuri. Ảnh: Theo AFP
Lên top