Sẽ sớm tìm ra người ngoài hành tinh nếu nhà khoa học Mỹ đúng

Kính viễn vọng có thể phát hiện người ngoài hành tinh. Ảnh: AFP
Kính viễn vọng có thể phát hiện người ngoài hành tinh. Ảnh: AFP
Kính viễn vọng có thể phát hiện người ngoài hành tinh. Ảnh: AFP
Lên top