Saudi Arabia xử tử 3 người nước ngoài ngay ngày đầu năm mới

Saudi Arabia là một trong 5 nước có án tử hình nhiều nhất thế giới. Ảnh minh họa: Flickr.
Saudi Arabia là một trong 5 nước có án tử hình nhiều nhất thế giới. Ảnh minh họa: Flickr.
Saudi Arabia là một trong 5 nước có án tử hình nhiều nhất thế giới. Ảnh minh họa: Flickr.
Lên top