Saudi Arabia tin tưởng ông Biden sẽ theo đuổi mục tiêu ổn định khu vực

Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia - Hoàng tử  Faisal bin Farhan bin Abdullah Al-Saud - tin tưởng ông Joe Biden sẽ theo đuổi chính sách ổn định khu vực. Ảnh: Getty
Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia - Hoàng tử Faisal bin Farhan bin Abdullah Al-Saud - tin tưởng ông Joe Biden sẽ theo đuổi chính sách ổn định khu vực. Ảnh: Getty
Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia - Hoàng tử Faisal bin Farhan bin Abdullah Al-Saud - tin tưởng ông Joe Biden sẽ theo đuổi chính sách ổn định khu vực. Ảnh: Getty
Lên top