Saudi Arabia nới lỏng hạn chế COVID-19, sự kiện lớn được mở hết công suất

Nhà thờ Hồi giáo Lớn ở thánh địa Mecca, Saudi Arabia được mở cửa hết công suất, gỡ bỏ giãn cách xã hội COVID-19 kể từ 17.10. Ảnh: AFP
Nhà thờ Hồi giáo Lớn ở thánh địa Mecca, Saudi Arabia được mở cửa hết công suất, gỡ bỏ giãn cách xã hội COVID-19 kể từ 17.10. Ảnh: AFP
Nhà thờ Hồi giáo Lớn ở thánh địa Mecca, Saudi Arabia được mở cửa hết công suất, gỡ bỏ giãn cách xã hội COVID-19 kể từ 17.10. Ảnh: AFP
Lên top