Saudi Arabia hỗ trợ 150.000 USD cho các tỉnh miền Trung Việt Nam

Lễ tiếp nhận khoản hỗ trợ của Saudi Arabia cho nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam. Ảnh: BNG
Lễ tiếp nhận khoản hỗ trợ của Saudi Arabia cho nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam. Ảnh: BNG
Lễ tiếp nhận khoản hỗ trợ của Saudi Arabia cho nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam. Ảnh: BNG
Lên top