Saudi Arabia gia hạn lệnh giới nghiêm toàn quốc

Quốc vương Ả rập Xê út Salman bin Abdulaziz gia hạn lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Reuters
Quốc vương Ả rập Xê út Salman bin Abdulaziz gia hạn lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Reuters
Quốc vương Ả rập Xê út Salman bin Abdulaziz gia hạn lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Reuters
Lên top