Saudi Arabia "cứng rắn", từ chối hòa giải với Canada

Việc Saudi Arabia bắt giữ Samar Badawi và một số nhà hoạt động nhân quyền khác đã làm dấy lên tranh cãi giữa nước này và Canada - Ảnh: AP
Việc Saudi Arabia bắt giữ Samar Badawi và một số nhà hoạt động nhân quyền khác đã làm dấy lên tranh cãi giữa nước này và Canada - Ảnh: AP
Việc Saudi Arabia bắt giữ Samar Badawi và một số nhà hoạt động nhân quyền khác đã làm dấy lên tranh cãi giữa nước này và Canada - Ảnh: AP
Lên top