Saudi Arabia bãi bỏ án tử hình đối với tội phạm vị thành niên

Lên top