Sau vụ George Floyd, TP. Minneapolis "khai tử" kỹ thuật ghì cổ của cảnh sát

Biểu tình sau vụ cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd ở Boston, Massachusetts. Ảnh: Reuters.
Biểu tình sau vụ cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd ở Boston, Massachusetts. Ảnh: Reuters.
Biểu tình sau vụ cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd ở Boston, Massachusetts. Ảnh: Reuters.
Lên top