Sau vỡ đê, sông Dương Tử Trung Quốc nâng cảnh báo khẩn cấp lũ lụt

Nhân viên cứu hộ giúp những người dân bị mắc kẹt sơ tán ở thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhân viên cứu hộ giúp những người dân bị mắc kẹt sơ tán ở thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhân viên cứu hộ giúp những người dân bị mắc kẹt sơ tán ở thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top