Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Sau thảm họa cháy rừng Australia: Đã có dấu hiệu của sự sống mới

Dấu hiệu sự sống mới - các mầm cây đâm chồi từ những cây bị cháy rụi. Ảnh: AFP
Dấu hiệu sự sống mới - các mầm cây đâm chồi từ những cây bị cháy rụi. Ảnh: AFP
Dấu hiệu sự sống mới - các mầm cây đâm chồi từ những cây bị cháy rụi. Ảnh: AFP
Lên top