Sau tất cả, niềm tin Nga dành cho Mỹ gần "về mo"

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết Nga đang mất dần niềm tin với Mỹ. Ảnh: Getty Images
Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết Nga đang mất dần niềm tin với Mỹ. Ảnh: Getty Images
Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết Nga đang mất dần niềm tin với Mỹ. Ảnh: Getty Images