Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sau tất cả, niềm tin Nga dành cho Mỹ gần "về mo"

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết Nga đang mất dần niềm tin với Mỹ. Ảnh: Getty Images
Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết Nga đang mất dần niềm tin với Mỹ. Ảnh: Getty Images