Sầu riêng khiến cả tòa nhà di tản, nhiều người nhập viện

Sầu riêng - loại quả "quyền lực" - đã khiến một tòa nhà phải di tản và hàng chục nhân viên điều trị y tế. Ảnh: AFP
Sầu riêng - loại quả "quyền lực" - đã khiến một tòa nhà phải di tản và hàng chục nhân viên điều trị y tế. Ảnh: AFP
Sầu riêng - loại quả "quyền lực" - đã khiến một tòa nhà phải di tản và hàng chục nhân viên điều trị y tế. Ảnh: AFP
Lên top