Sau Quảng Châu, thành phố thứ 2 ở Trung Quốc siết chặt ngừa COVID-19

Phật Sơn, thành phố thứ 2 ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, siết chặt ngừa COVID-19. Ảnh: Tân Hoa Xã
Phật Sơn, thành phố thứ 2 ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, siết chặt ngừa COVID-19. Ảnh: Tân Hoa Xã
Phật Sơn, thành phố thứ 2 ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, siết chặt ngừa COVID-19. Ảnh: Tân Hoa Xã

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top