Sau Phuket, Thái Lan mở cửa thêm 3 đảo cho du khách nước ngoài

Sau Phuket, Thái Lan mở cửa thêm 3 hòn đảo cho khách du lịch nước ngoài đã tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Sau Phuket, Thái Lan mở cửa thêm 3 hòn đảo cho khách du lịch nước ngoài đã tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Sau Phuket, Thái Lan mở cửa thêm 3 hòn đảo cho khách du lịch nước ngoài đã tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top