Sau phong tỏa, Pháp tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm COVID-19

Thủ tướng Jean Castex cảnh báo người dân Pháp không nên lơ là cảnh giác trước COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ tướng Jean Castex cảnh báo người dân Pháp không nên lơ là cảnh giác trước COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ tướng Jean Castex cảnh báo người dân Pháp không nên lơ là cảnh giác trước COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top