Sau nắng nóng hiếm thấy ở Mátxcơva là mưa ngập phố, sét gây cháy nổ

Người đàn ông bơi qua biển nước trên phố ở Mátxcơva. Ảnh chụp màn hình
Người đàn ông bơi qua biển nước trên phố ở Mátxcơva. Ảnh chụp màn hình
Người đàn ông bơi qua biển nước trên phố ở Mátxcơva. Ảnh chụp màn hình
Lên top