Sau Moderna, Nhật Bản lại phát hiện chất lạ trong vaccine Pfizer

Tiêm vaccine COVID-19 ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top