Sau kết quả ở Michigan, chiến dịch của ông Trump tuyên bố tiếp tục kiện

Nhóm pháp lý của chiến dịch ông Donald Trump trong một cuộc họp báo về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tại Washington, Mỹ hôm 19.11. Ảnh: AFP
Nhóm pháp lý của chiến dịch ông Donald Trump trong một cuộc họp báo về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tại Washington, Mỹ hôm 19.11. Ảnh: AFP
Nhóm pháp lý của chiến dịch ông Donald Trump trong một cuộc họp báo về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tại Washington, Mỹ hôm 19.11. Ảnh: AFP
Lên top